Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Pohorelá
ulica 1.mája 57/72, 976 69 Pohorelá